Честит национален празник, българи!

Честита годишнина - 137 години от Освобождението от турско робство 


За неосведомените - ето какво е написано за нас българите в т.н. "достоверен" източник, който има претенции за обективност (но само по принцип):

"Исторически доказано е, че е имало физическо насилие над невинни българи от страна на лица от турското управление; но е също така вярно, че българите не са били «роби» в буквалния смисъл на думата, доколкото не са били продавани, заменяни срещу предмети и животни или прехвърляни заедно със земите, както посочва Д. Маринов[1]. Освен това, пише Б. Димитров[2]«В този смисъл историците не могат да употребяват понятието „турско робство“, тъй като българите между 1396–1878 г. никога не са имали статута на роби, т.е. на вещи, които могат да бъдат продавани, купувани, убивани, когато собственикът им пожелае. В същото време историческият публицист има правото да използва терминология в областта на емоциите и като има предвид чудовищната дискриминация, на която са подложени българите-християни (но не и българите-мюсюлмани), да използва определението „турско робство“»."

"В областта на емоциите"... А в областта на женския полов орган, които тези носят вместо говорителни апарати? И тези персони говорят за емоции с патос?! Не познавам боклуците - мекерета явно, но е ясно, че се води анти-българска пропаганда по всички фронтове. Моля, помогнете с редакцията на страницата, за да се отрази истината за България и по-конкретно историята през това половин хилядолетие. Благодаря.

Пример за "липсата на робство" и сатанистките ритуали спрямо българското население:

"От данните става ясно, че в лагера на Сюлейман паша (Соломон Леви) на Аязмото и на други места са извършвани странни еврейски ритуали и убийства на пленени българи. Част от ритуалните убийства било разпъване на кръст и заковаване като Христос с гвоздеи на ръцете и краката. В лозята на една круша бил закован един мъж и след Освобождението намерили голите кости. Други били горени живи на жертвеници, описани от даскал Петър Иванов. Някои от ритуалите били по-особени. Отделени по-лични българи и българки (по-стройни, здрави и красиви) били заколвани на дръвници като животни. Евреите от Стара Загора в медни казани събирали християнската кръв и топели в нея дрехите сиСлед като изсъхнели, те ги обличали съгласно ритуала – за да се подмладят по мистичен път, придобивайки качествата и красотата на убитите. Подобни еврейски ритуали се описват от редица други книги."