Молете се двуноги, молете се за живота си

Защото вашият край идва скоро...