Краят на лятото

Дъждът покани вятъра, студа, мъглата,
Прикри ги в багрите на шумата,
За да прогонят тихомълком лятото
И да приветстват есента.