Прекрасна книга за крайния потребител


Личното пространство е признато като основно човешко право,
което се погазва постоянно и повсеместно. Ответната реакция: