"Основата на всяко едно правителство са кражбата, лъжата и насилието".

Христо Ботев