нато пази цацата в гористите местности на Черно море

Фотото е преместено тук от естетични съобръжения. 

За такива таласъми говори бай Рангел.