Историята на един народ е нeговата памет - Димитър Талев