Алгоритъмът "Кулата Ханой" - по метода на грубата сила

/**
 * Thst is not the optimal formula, don't use it.
 * This is just another solution for the algorithm
 * Tower of Hanoi.
 */

if (Array.prototype.last === undefined) {
  Array.prototype.last = function () {
    return this.length ? this[this.length - 1] : 0;
  };
};

var a = [3, 2, 1],
  b = [],
  c = [],
  counter = 0;

function swap(a1, a2) {
  a1.push(a2.pop());
}

function compareAndReplace(a1, a2) {
  if (!a1.length && !a2.length) {
    return;
  }

  if (!a2.last()) {
    swap(a2, a1);
    return true;
  }

  if (!a1.last()) {
    swap(a1, a2);
    return true;
  }

  if (a1.last() > a2.last()) {
    swap(a1, a2);
  }
  else {
    swap(a2, a1);
  }

  return true;
}

function towerOfHanoi(a, b, c) {
  if (!a.length && !b.length) {
    return [a, b, c];
  }

  compareAndReplace(a, b) && logger(a, b, c);
  compareAndReplace(a, c) && logger(a, b, c);
  compareAndReplace(b, c) && logger(a, b, c);

  return towerOfHanoi(a, b, c);
}

function logger(lists) {
  ++counter && console.log(counter, '>', 'A:', a, 'B:', b, 'C:', c);
}

towerOfHanoi(a, b, c);

(The gist link.)


Не народ, а мърша

Прави са Вазов, Славейков,  прав е и Вапцаров.

Посрещате безучастно танковете на чужда държава. Е защо тогава мучите, скапаняци?
Ракетните установки "Искандер" не са носечени срещу хуя ми, а срещу вашите домове! Палячовци насрани...


Poetry

This is genius - Петя Дубарова:


УБИЙСТВО


Едно пристанище изплю мазут.
Нахално сви очи и се захили.
Премина през морето тръпка студ,
закашля то, изопна сини жили.

Една вълна - красива и добра,
отровена полегна върху кея
и тъжни чайки с чайкови пера
закичиха и гроба и, и нея.

Морето не заспа до сутринта.
За мъртвата си рожба дълго плака...
Затвори във сърцето си скръбта
и утрото замислено дочака.

След туй дойдоха хората, и те
поискаха морето да им пее.
Поискаха гирлянди да плете
от бялата си пяна, да се смее.

Да бъде като пълна чаша с ром,
разпенена, но синя, силно синя,
да бъде пак красив и светъл дом
на слънце, на живот и на богини.

Но то мълчеше в сива светлина
и пареше му раната горчива -
красивата загинала вълна.
Отровата не спря да се разлива...

И чувстваше се как загива то
със рибите, с отровени делфини,
с хрилете им треперещи като
вибриране на водорасли фини.

И някой ден навъсен, студ суров
пристанището сиво ще облъхне,
под черна пяна като под покров
в нозете му морето ще издъхне.


нато краде логото на флага си от символа на Воровете

video

Ако Воровете не са путки като нато, ще постъпят с тях така, както с конкуренцията. Иначе не са Ворове, а мастии. Успех, момчета!

Bulgaria categorically involved in a forthcoming war

Whose war - mine or yours? No, it will be a new Balkan (or more widely spread) war(s?). No one wants to fight directly with Russia (and that has never been the point). Actually Russia was just a pretext for the satan deeds that go on. That's how / why nato (which already acknowledged the aggressive war activity) is dragging Bulgaria into the mire of a new local war. Of course, nothing could have happened without the polite collaboration of the Bulgarian government which, in essence, is nothing more but mercenary gipsies, jewish, turbans, and so on dirt. Probably there are some Bulgarians in the Bulgarian government - a highly ambiguous statement.